Privacyverklaring

Contactgegevens

Miton Accu's en Batterijen
Atoomweg 274
3542 AB Utrecht
Telefoon: 030 - 292 63 21
Info@miton.nl
KvK-nummer 30184209

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons afneemt/gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Doel van de verwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • U de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites
 • Uw bestelling/reparatie/reservering te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uw betaling af te handelen
 • Met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Onze websites te verbeteren

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren en garanderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Derden

Miton accu's en batterijen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij (Mijnwebwinkel) voor bestellingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de koerier (GLS en/of Mikropakket) om bestellingen bij u te bezorgen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt en komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Ook zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miton accu's en batterijen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Op onze websites www.miton.nl, www.fietsaccu.nu en www.energy-shop.nl maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de websites te helpen analyseren. Hiervoor hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miton accu's en batterijen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miton.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.