Onderhoud van uw fietsaccu

Hoe onderhoud ik mijn fietsaccu het beste?

Verschillende accu technieken vragen om verschillende behandelingen. Dit is dan ook de voornaamste reden dat er verschillende en vaak ook tegenstrijdige adviezen circuleren hoe een accu te onderhouden. Bovendien zijn ook niet alle laders gelijk wat alleen maar bijdraagt aan de verwarring.

Hoewel niet iedere accu gelijk is zijn verreweg bestaan de meeste fietsaccu’s tegenwoordig Li-Ion batterijen. Daarom hebben wij de volgende richtlijnen opgesteld om zo lang mogelijk plezier te houden van uw Li-Ion fietsaccu.

Bewaar de accu koel en droog

Elektronica en vocht gaan niet goed samen. Bewaar de accu daarom altijd droog en bij voorkeur in een koele omgeving. Staat uw fiets buiten en is de accu afneembaar? Neem deze dan mee, dit verkleint niet alleen de kans op waterschade maar ook de kans op diefstal. Soms blijft de fiets tevens stroom vragen wat de accu onnodig ontlaadt.


Laad de fietsaccu tenminste 1x per maand

Gebruikt u de accu voor langere niet? (Ont)laadt de accu dan eerst halfvol en berg hem dan pas op. De accu slijt namelijk minder snel dan wanneer deze vol geladen wordt opgeborgen. Laad de accu vervolgens tenminste iedere maand kort bij door deze ongeveer een uur bij te laden. Zo houdt u de accu op peil en voorkomt u diepontlading.
Berg de accu om die reden ook nooit helemaal leeg op, door de zelfontlading kan de accu dan alsnog in dieponlading raken. Het BMS voorkomt overigens ook dat een accu die in diepontlading is geraakt, alsnog geladen kan worden omwille van uw veiligheid.


Laad de accu boven 0°C

Het laden van een Li-Ion accu dient altijd boven de 0°C te gebeuren. Indien de accu uit de vrieskou komt laat deze dan eerst bij kamertemperatuur acclimatiseren. Het laden van een fietsaccu onder 0°C kan resulteren in onomkeerbare schade aan de batterij!

Kou heeft echter ook voordelen, zo vertraagt kou het natuurlijke verouderingsproces en de zelfontlading. Het kan dus geen kwaad om de fietsaccu in een garage of schuur te bewaren in de winter.
Toch blijft het verstandig(er) vrieskou te mijden. Niet alleen verkleint u hiermee de kans op condensvorming en dus corrosie bij temperatuurschommelingen, ook voorkomt u hiermee de kans op het per ongeluk laden van de accu beneden 0°C.


Laad de accu onder toezicht

Hoewel er vaak meerdere veiligheidsvoorzieningen in zowel de accu als lader zijn ingebouwd blijft Li-Ion een reactieve techniek. Met name tijdens en net vlak na het laden zijn de risico's het grootst en daarom raden wij het opladen zonder toezicht, bijvoorbeeld 's nachts in een woonhuis af.


Laat de lader niet permanent gekoppeld aan de accu

Houd de lader hooguit een dag aangesloten en koppel deze daarna los van zowel de accu als van het lichtnet. Fietsaccu’s die voor 90% of 95% geladen zijn slijten namelijk minder snel en gaan dus langer mee dan fietsaccu’s die volledig geladen zijn en blijven. Niet alleen draagt u zo bij aan het milieu, ook bespaart u geld op de energiekosten.

Let op: Sommige acculaders laden en ontladen de accu automatisch. Dergelijke fietsaccu’s moeten dan juist wel aan de laders gekoppeld blijven zodat de lader zijn werk goed kan doen. Vaak zijn dit oudere NiMH of NiCD accu’s.
Bent u niet zeker? Raadpleeg uw gebruikershandleiding om te controleren of u een automatische lader heeft.


Laad de accu niet na iedere korte rit

Als u regelmatig korte afstanden fietst is het niet nodig om na elke rit de accu weer vol te laden. Beter is het om de accu ongeveer voor de helft leeg te rijden en dan pas weer te laden. Anders dan bij oudere technieken heeft het veelvuldig vol laden van een Li-Ion accu een nadelig effect op de levensduur.


Gebruik uitsluitend laders die geschikt zijn voor uw accu

Gebruik geen voedingen of laders voor andere accu technieken aangezien dit de accu ernstig kan beschadigen, soms met gevaarlijke gevolgen.