Onze werkwijze

Binnenkomst

Bij binnenkomst van uw fietsbatterij laden wij deze eerst (met uw) lader om zo een aantal zaken te onderzoeken. Zo controleren wij de laderspanning, of de accu deze accepteert en of de lader af slaat op het juiste moment. Dit omdat de ervaring leert dat met name de laders voor de NiMH accu’s te vroeg afslaan en aangeven dat de accu vol is, terwijl dit dan niet het geval is. Hierdoor wordt regelmatig ten onrechte de schuld aan de accu gegeven, terwijl dit niet zo is en revisie heeft dan dus ook geen zin.

Controle

Als de accu helemaal vol geladen is, eventueel met behulp van een lader van Miton, gaan we de volgende dag de accu testen. Hiervoor hebben we een aparte testruimte met diverse testers, met uiteenlopende mogelijkheden om zo praktijk simulaties te doen. De reden dat wij een dag wachten en dit niet direct doen is omdat de testresultaten niet altijd even betrouwbaar zijn direct na het laden. Van deze testmetingen ontvangt u altijd een testrapport.

Foto van onze werkruimte

Revisie

Als de test klaar is, nemen we contact met u op om te overleggen wat we kunnen doen om de problemen op te lossen. De test kost u nooit meer dan € 39,50 en deze testkosten vervallen zodra u de accu laat reviseren of de lader laat vernieuwen door Miton. Veelal laat de testmeting zien dat de accu niet meer zijn originele capaciteit heeft waardoor wij een positief revisie advies afgeven. Vaak heeft dit met leeftijd van de batterij te maken en soms ook het onderhoud, of gebrek daaraan.
Soms komt het echter voor dat blijkt dat de accu zelf nog nagenoeg goed is, in dergelijke gevallen geven wij dan ook een negatief revisie advies af.

Inmiddels kunnen we door continu te zoeken naar oplossingen de meeste fiets accu’s reviseren. Helaas is er een aantal waarbij dit nog niet mogelijk is. Dit zijn o.a. de accu’s in de frame buis van de Sparta Ion en de Batavus. Deze accu’s zijn elektronisch beveiligd waardoor u gedwongen wordt naar de merkdealer te gaan. Ook bij Li-Ion zijn er nog accu’s bij die we niet kunnen reviseren. Wij blijven continue onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De lijst met accu’s die we kunnen reviseren groeit nog steeds.

Nacontrole

Na revisie controleren we onze revisie met behulp van uw lader. Indien alles akkoord bevonden is nemen wij contact op zodat u de accu kunt komen ophalen. Desgewenst sturen wij de accu retour per post.

Let op!
Indien u gebruik wilt maken van onze revisie service willen we graag de accu met de lader en indien aanwezig de sleutel van de accu hier ontvangen. U kunt deze langs brengen of opsturen.

Het testen van de fietsaccu kan erg lang duren. Met name als de accu nog een hoge restcapaciteit heeft en/of als deze nog niet volledig is opgeladen wanneer deze wordt aangeboden kan het meerdere dagen duren alvorens de accu is getest. Naast het testen kost het reviseren uiteraard ook enkele uren waardoor het niet mogelijk is op het testen danwel reviseren te wachten. Wel zit deze tijd inbegrepen in de verwachtte doorlooptijd van op dit moment ongeveer 12-15 werkdagen.
De laatste aanpassing voor deze doorlooptijd is geweest op 20-02-2024, 14:40:59